PLANTA A PLANTA

Sobre quina planta vols saber més?

Alegria

 • Llum: semiombra
 • Esforç de cura: fàcil
 • Localització: Interior / Exterior
 • Reg: cada setmana

Altres cures:

Substrat: Universal Blumenerde FLOWER

Abonat: cada 15 dies Algimar Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 13-24ºC
 • Període de floració: quasi tot l’any

Malalties més comunes:

Begonia

 • Llum: Semiombra
 • Esforç de cura: alt
 • Localització: Exterior
 • Reg: Cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: Universal Blumenerde FLOWER

Abonat: cada setmana Algimar Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 13-22ºC
 • Període de floració: des de MAIG a SETEMBRE

Malalties més comunes:

Boix

 • Llum: Sol / Semiombra
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Exterior
 • Reg: Cada setmana

Altres cures:

Substrato: Universal Pflanzenerde FLOWER

Abonado: cada 15 días Abono Universal (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: temperatures baixes, fins a -15ºC
 • Període de floració: entre març i abril

Malalties més comunes:

 • Cotxinilla (Anticochinillas FLOWER)
 • Negrilla

Bonsais

 • Llum: Sol / Semiombra
 • Esforç de cura: Alt
 • Localització: Interior / Exterior
 • Reg: Cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: Bonsáis FLOWER

Abonat: Cada mes Abono Bonsais (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 10-23 ºC
 • Període de floració: entre finals de l’hivern i inicis de la primavera

Malalties més comunes:

Bromelia

 • Llum: Semiombra
 • Esforç de cura: Mig
 • Localització: Interior
 • Reg: Cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: plantas Verdes FLOWER

Abonat: cada 15 dies Algimar Plantas Verdes (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 14-23ºC
 • Període de floració: entre ABRIL i JUNY

Malalties més comunes:

Clavell

 • Llum: Sol directe
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Exterior
 • Reg: Cada setmana

Altres cures:

Substrat: Universal Pflanzenerde FLOWER

Abonat: Cada 15 dies Abono Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 10-24 ºC
 • Període de floració: la majoria de clavells floreixen des de maig fins a octubre, depenent de la varietat

Malalties més comunes:

Clivia

 • Llum: Semiombra
 • Esforç de cura: Mig
 • Localització: Exterior
 • Reg: cada 2 setmanes, deixar assecar la capa superficial entre regs

Altres cures:

Substrat: Universal Blumenerde FLOWER

Abonat: cada 15 dies Abono Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 17-21ºC
 • Període de floració: des d’ABRIL fins JULIOL

Malalties més comunes:

Cyclamen

 • Llum: Sol / Semiombra
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Exterior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: Universal Pflanzenerde FLOWER

Abonat: cada mes Abono Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 13-18ºC
 • Període de floració: d’AGOST a MAIG

Malalties més comunes:

Dàlia

 • Llum: Sol directe
 • Esforç de cura: Mig
 • Localització: Exterior
 • Reg: abundant en període d’altes temperatures

Altres cures:

Substrat: Universal Blumenerde FLOWER

Abonat: cada mes Abono Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 18-23º
 • Període de Floració: des de JUNY fins l’OCTUBRE

Malalties més comunes:

Dracena

 • Llum: Sol / Semiombra
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Interior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: plantas Verdes FLOWER

Abonat: cada mes Abono Plantas Verdes (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 22-26 ºC
 • Període de Floració: primavera

Malalties més comunes:

Ficus

 • Llum: Llum indirecta
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Interior
 • Reg: moderat, deixar assecar la terra entre reg i reg, però no les motes

Altres cures:

Substrat: plantas Verdes FLOWER

Abonat: cada mes Abono Plantas Verdes (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 16-21ºC
 • Període de Floració: rares vegades floreix

Malalties més comunes:

Flor de Pasqua

 • Llum: Semiombra
 • Esforç de cura: Mig
 • Localització: Interior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: Bonsáis FLOWER

Abonat: cada mes abono bonsais (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 16-22 ºC
 • Període de Floració: de NOVEMBRE a FEBRER

Malalties més comunes:

Gerani

 • Llum: Sol directe
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Exterior
 • Reg: abundant, 2 cops per setmana a l’estiu

Altres cures:

Substrat: Geranios FLOWER

Abonat: cada mes Abono Geranios (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 10-25ºC
 • Període de Floració: des de MAIG fins al SETEMBRE

Malalties més comunes:

Gladiolus

 • Llum: Sol directe
 • Esforç de cura: Mig
 • Localització: Interior / Exterior
 • Riego: Cada semana

Altres cures:

Substrat: Universal Blumenerde FLOWER

Abonat: cada mes Abono Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 10-25ºC
 • Període de Floració: entre JUNY i OCTUBRE

Malalties més comunes:

Heura

 • Llum: Sol / Semiombra
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Exterior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: Universal FLOWER

Abonat: cada mes Abono Plantas Verdes (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 10-18ºC
 • Període de Floració: entre SETEMBRE i OCTUBRE

Malalties més comunes:

Hortènsia

 • Llum: Ombra - Semiombra
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Exterior
 • Riego: Abundante

Altres cures:

Substrat: Plantas Ácidas FLOWER

Abonat: cada 15 dies  Abono Plantas Ácidas (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 4-18ºC
 • Període de Floració: entre MAIG i SETEMBRE

Malalties més comunes:

Jacint

 • Llum: Semiombra
 • Esforç de cura: Mig
 • Localització: Interior / Exterior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: Universal FLOWER

Abonat: cada setmana  Abono Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 15-17ºC
 • Període de Floració: de GENER a MAIG

Malalties més comunes:

 • No solen tenir plagues

Kèntia

 • Llum: Sol
 • Esforç de cura: Mig
 • Localització: Interior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: plantas Verdes FLOWER

Abonat: cada 15 dies  Abono Plantas Verdes (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 24ºC
 • Període de Floració: de NOVEMBRE a GENER

Malalties més comunes:

Lliri

 • Llum: Semiombra
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Exterior
 • Reg: cada setmana

Altres cures:

Substrat: Plantas Ácidas FLOWER

Abonat: cada 15 dies  Abono Plantas Ácidas (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: puede soportar temperaturas de hasta 32ºC
 • Període de Floració: des de MARÇ a l’AGOSTO

Malalties més comunes:

Margarita

 • Llum: Sol directe
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Interior / Exterior
 • Reg: cada 2/3 dies, però amb poca aigua

Altres cures:

Substrat: Universal FLOWER

Abonat: cada 15 dies Abono Universal (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 15-25ºC
 • Període de Floració: entre MAIG i SETEMBRE

Malalties més comunes:

Monstera deliciosa o Costella d’Adam

 • Llum: Indirecta / Semiombra
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Interior / Exterior
 • Reg: moderat, deixar assecar la terra entre reg i reg

Altres cures:

Substrat: plantas Verdes FLOWER

Abonat: cada 15 dies  Abono Plantas Verdes (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: resisteix baixes temperatures, encara que no les gelades. Per sota dels 0° les fulles s'abrasen pel fred.
 • Període de Floració: entre MAIG i OCTUBRE

Malalties més comunes:

Narcís

 • Llum: Sol / Semiombra
 • Esforç de cura: Mig
 • Localització: Exterior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: Universal FLOWER

Abonat: cada 15 dies  Abono Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 15-25ºC
 • Període de Floració: des de FEBRER fins MARÇ

Malalties més comunes:

Pensament

 • Llum: Sol / Semiombra
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Exterior
 • Reg: de manera moderada cada 2-3 dies en època de floració

Altres cures:

Substrat: Universal Pflanzenerde FLOWER

Abonat: cada 15 dies  Abono Planta con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 15-25ºC
 • Període de Floració: d’OCTUBRE fins a JUNY

Malalties més comunes:

Petúnia

 • Llum: Sol
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Exterior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: Universal Pflanzenerde FLOWER

Abonat: cada mes Algimar Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 15-25ºC
 • Període de Floració: des de MAIG fins NOVEMBRE

Malalties més comunes:

Pothos

 • Llum: Sol
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Interior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: plantas Verdes FLOWER

Abonat: cada mes Abono Plantas Verdes (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 17-24ºC
 • Període de Floració: tot l’any

Malalties més comunes:

Rosal

 • Llum: Sol
 • Esforç de cura: Mig
 • Localització: Exterior
 • Reg: Cada setmana

Altres cures:

Substrat: Rosales FLOWER

Abonat: Cada 15 dies Abono Rosales (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 17-25ºC
 • Període de Floració: des de MAIG fins SETEMBRE

Malalties més comunes:

Tronc del Brasil

 • Llum: Sol
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Interior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: plantas Verdes FLOWER

Abonat: cada mes Abono Plantas Verdes (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 16-22ºC
 • Període de Floració: JULIOL i AGOST

Malalties més comunes:

Tulipa

 • Llum: Sol
 • Esforç de cura: Mig
 • Localització: Interior / Exterior
 • Reg: cada 2 setmanes, sense entollar la terra

Altres cures:

Substrat: Universal Pflanzenerde FLOWER

Abonat: cada 30 dies Abono Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 13-16ºC
 • Període de Floració: des d’ABRIL fins al MAIG

Malalties més comunes:

Verbena

 • Llum: Sol
 • Esforç de cura: Fàcil
 • Localització: Exterior
 • Reg: cada 2 setmanes

Altres cures:

Substrat: Universal FLOWER

Abonat: cada 15 dies  Abono Plantas con Flor (en temporada)

Floració

 • Temperatura ideal: 15-22ºC
 • Període de Floració: des de MAIG fins a l’AGOST

Malalties més comunes: