TERRA DE DIATOMEES

TIERRA DE DIATOMEAS

Mineral d'origen vegetal que s'ha format per l'acumulació d'algues de fons marins, fossilificades pel pas de milions d'anys. Actua com a plaguicida natural i com a fertilitzant aportant a la...

Format

Detalls del producte

Ref.: 70613

Més informació de TERRA DE DIATOMEES

Descripció

Mineral d'origen vegetal que s'ha format per l'acumulació d'algues de fons marins, fossilificades pel pas de milions d'anys. Actua com a plaguicida natural i com a fertilitzant aportant a la planta minerals que milloren la fertilitat del sòl i la retenció daigua. Efectiu per combatre insectes nocius com llimacs, cargols, pugó, mosca blanca, erugues, cucs, trips, cotxinilles… en tot tipus de plantes i cultius.

Composició

100% terra de iiatomeees, no tractades químicament.

Dosificació

Principalment s'usa com a plaguicida natural i fertilitzant natural. PREVENTIVAMENT: Repartint el producte pel terra del cultiu -jardí o hort- de manera preventiva. De manera que amb la seva aplicació s'evita que els insectes i altres plagues que s'hi acostin acabaran desapareixent. CURATIVAMENT: En aplicació foliar, es dissol el producte en aigua i es polvoritza a la planta ornamental o cultiu hortícola.

Usos

Com a insecticida, acarícia i fungicida. Preventivament per a insectes: fer servir 3 dies seguits i repetir als 7-10 dies. Per fongs: polvoritzar cada 20 dies, fins que els símptomes remetin.

Calendari d'aplicació

calendari aplicació

També et pot agradar...