PHYTEX LLEST ÚS CONIFERES

Fungida llest per utilitzar a base de fosfat de potassi

Format

Detalls del producte

Ref.: 30662

Més informació de PHYTEX LLEST ÚS CONIFERES

Descripció

Phytex és un fungicida llest per utilitzar a base de fosfat de potassi, principi actiu pertanyent al grup químic dels fosfats. Fungicida sistèmic amb activitat preventiva i curativa. Actua activant les defenses naturals de les plantes. Eficaç contra malalties fúngiques en coníferes, plantes ornamentals i rosers.

Composició

Fosfonat potàssic, 0,1275%

Dosificació

Producte llest ús. S'aplica directament per polvorització sobre les plantes sense diluir. ARBUSTOS I PETITS ARBRES ORNAMENTALS: Contra míldius (Phytophthora sp) - Aplicar a la dosi de 50 ml/m 2. Realitzar un màxim de 3 aplicacions amb un interval mínim de 10 dies. Aplicar sense diluir a laparició de la malaltia. CONÍFERES: Contra míldius (Phytophthora sp) - Aplicar a la dosi de 50 ml/m2. Realitzar un màxim de 3 aplicacions amb un interval mínim de 10 dies. Aplicar sense diluir a laparició de la malaltia. ROSA: Contra míldiu del roser (Peronospora sparsa) - Aplicar a la dosi de 50 ml/m 2 .Realitzar un màxim de 3 aplicacions amb un interval mínim de 10 dies. Aplicar sense diluir a laparició de la malaltia. TERMINI DE SEGURETAT. No és procedent fixar termini de seguretat.

Usos

Contra malalties fúngiques en coníferes, plantes ornamentals i rosers.

Contraindicacions

RECOMANACIONS PER A CASOS D'INTOXICACIÓ O ACCIDENT: Mesures bàsiques dactuació. En contacte amb els ulls, rentar amb aigua abundant com a mínim durant 15 minuts. No oblideu retirar les lents de contacte. En contacte amb la pell, renti amb aigua abundant i sabó, sense fregar. En cas d'ingestió, NO provoqui el vòmit, llevat que ho indiqui el Centre de Toxicologia o un professional de la salut. Si cal traslladeu l'intoxicat a un centre sanitari i porteu l'etiqueta o l'envàs. NO DEIXI NOMÉS A L'INTOXICAT EN CAP CAS. Consells terapèutics per a metges i personal sanitari. Tractament simptomàtic. EN CAS D'ACCIDENT O MALESTAR, ACUDIU IMMEDIATAMENT AL METGE O TRUQUI A L'INSTITUT NACIONAL DE TOXICOLOGIA. Telèfon 915 620 420. En tots dos casos tingueu a mà l'envàs o l'etiqueta. A FI D'EVITAR RISCOS PER A LES PERSONES I EL MEDI AMBIENT SEGUIU LES INSTRUCCIONS D'ÚS.

Calendari d'aplicació

calendari aplicació

Ene Feb Mar Abr
May Jun Jul Ago
Set Oct Nov Dic
30662

Especificacions

Calendario